Project manager

In de rol van Projectmanager ben je verantwoordelijk voor het lanceren van nieuwe en betrouwbare innovaties.
Project manager

Work

Het doel van deze functie is om uit te blinken in het lanceren van nieuwe en betrouwbare innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Als projectmanager help je de klant met wat ze nodig hebben om producten te maken die voldoen aan het beoogde gebruik, relevant zijn, de markt bereiken en betrouwbaar zijn. Kernwoorden die bij de functie horen zijn: structuur, leiderschap, initiatief nemen, verantwoordelijkheid, uitstekende communicatieve vaardigheden, passie voor innovatie, nieuwsgierig.
In de praktijk zijn dit je verantwoordelijkheden:
• Draagt zorg voor de tevredenheid van de opdrachtgever over de voortgang en resultaten van zijn projecten.
• Draagt zorg voor de motivatie van de onder zijn operationele leiding werkzame medewerkers.
• Is medeverantwoordelijk voor de opzet van het concept Plan van Aanpak van een opdracht, teneinde een realistische offerte te kunnen uitbrengen. Verzamelt benodigde informatie en maakt berekeningen ter voorbereiding van een offerte. Pleegt hierover overleg met de afdeling Verkoop.
• Formuleert in overleg met de opdrachtgever de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever met betrekking tot het projectresultaat en het projectplan.
• Werkt het project uit ten aanzien van concept, planning, benodigde budget en bemanning in overleg met de kernspelers in zijn team. Doet daartoe voorstellen aan de opdrachtgever en het Operationeel team van PCV.
• Coördineert de werkzaamheden, bewaakt de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang en geeft procesmatig leiding aan de uitvoering van zijn projecten, teneinde er zorg voor te dragen dat deze worden gerealiseerd conform de omschreven afspraken, binnen de gestelde normen en volgens de gebruikelijke werkprocessen.
• Controleert of laat controleren het door derden geleverde werk en/of dienst.
• Werkt met de bij de opdrachtgever en PCV gebruikelijke en voor het vervullen van de functie noodzakelijke programmatuur.

Project manager

Your profile

• Tenminste een technische HBO/WO opleiding met 8 jaar relevante ervaring als Engineer en Projectmanager in Productontwikkeling.
• Applicatiecursus projectmanagement.
• Kan vakinhoudelijk en operationeel een of meerdere projectteam(s) aansturen.
• Kennis van de bij het bedrijf gebruikelijke en voor het vervullen van de functie noodzakelijk programmatuur.

Project manager

Our offer

Elke dag ben je welkom om te werken in de villa in het centrum van Enschede maar er is ook begrip voor dat deze werkplek het niet altijd mogelijk maakt om gefocust te kunnen werken. Er wordt verwacht dat je in staat bent om zelf een inschatting te maken om de werkplek af te stemmen op jouw werkzaamheden. Verbinding en afstemming met collega’s gebeurt in de villa! Focussen en concentreren? Dan misschien liever thuis!

Het hart van PCV bestaat uit alle medewerkers die vanuit hun professionele rol en hun persoonlijke invulling, waarde toevoegen aan de core business van de organisatie! Ook vanuit de Human Capital visie doet het bedrijf er daarom alles aan om medewerkers van PCV centraal te stellen. Dat doen ze door te luisteren naar hun behoefte en daar beslissingen op te nemen. Het bedrijf heet niet voor niets: People Creating Value! Vertel wat je nodig hebt, waar je tegenaan loopt en welke ontwikkelingen je wilt doormaken en samen wordt gekeken naar de mogelijkheden!

Get in touch
Luc Vinkenvleugel
Senior Project Manager & Consultant
apply via emailapply via phone
Project manager

Over PCV

PCV Group is gespecialiseerd in dispensing & dosing-technologie, mechatronica en embedded systems. Voor internationale topbedrijven zijn we op deze drie gebieden inmiddels een onmisbare partner in R&D-ontwikkeltrajecten. Onze specialistische kennis en productoplossingen zijn terug te vinden in een grote en groeiende variëteit aan hightech producten die op grote schaal tegen lage kosten worden geproduceerd.  PCV Group is gevestigd in Enschede en heeft vestigingen in Duitsland (Odenthal) en Italië (Ispra).

Bedrijfscultuur

De sfeer binnen de organisatie is informeel, no-nonsense, open en positief, de werkwijze is professioneel en ambitieus. Werken bij PCV Group betekent resultaatgericht werken in een gezellige en stimulerende werksfeer.

More about PCV